Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Šis objekts ir izslēgts no valsts aizsargājamo pieminekļu saraksta.
Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Stallis ar ratnīcu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1300 009 1702 003
Datējums: 20. gs. s.
Atrašanās vieta: Jūrmala, Jūras iela 47;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Izslēgts ar
Izslēgšanas datums: 03.06.2019
Izslēgšanas dokumenta veids: rīkojums
Izslēgšanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-78
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.06.2019
Izslēgšanas statuss stājas spēkā: 18.06.2019
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2019/121.7
Izslēgšanas pamatojums: Objekta ārējais veidols, ko aizsargā valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis "Dubultu – Majoru – Dzintaru – Bulduru – Lielupes vasarnīcu rajoni" (valsts aizsardzības Nr. 6063), līdz ar to ir mainījusies Objekta nozīme vērtību sistēmā un tas vairs neatbilst Ministru kabineta 2006. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 4.2., 12.3. punkta prasībām, un ir izslēdzams no Pieminekļu saraksta.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 5511 - Dzīvojamās ēkas - vasarnīcas apbūve

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Stallis ar ratnīcu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1300 009 1702 003
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts