Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Murjāņu senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8092 005 0006
8092 005 0007
8092 005 0034
8092 005 0036
8092 007 0121
8092 007 0201
8092 007 0260
8092 007 0313
8092 007 0314
8092 007 0315
8092 007 0320
8092 007 0409
8092 007 0496
8092 007 0543
8092 007 0548
Datējums: None
Atrašanās vieta: Saulkrastu novads, Sējas pagasts, Murjāņi, Gaujas iela 9; Saulkrastu novads, Sējas pagasts, Murjāņi, Gaujas iela 11; Saulkrastu novads, Sējas pagasts, Murjāņi, Gaujas iela 13; Saulkrastu novads, Sējas pagasts
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts - 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 005 0034
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 3
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 005 0036
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 4
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 005 0006
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 5
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0313
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 6
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0314
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 7
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0315
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 8
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0409
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 9
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0320
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 10
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0260
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 11
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0496
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 12
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0548
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 13
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0121
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 14
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0201
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts - 15
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 007 0543
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Murjāņu senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8092 005 0007
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts