Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9249 Černoručjes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes 1. gt. – 2. gt. I p. Dagdas novads, Andrupenes pagasts
Baldas upes krastā
Latgale
9245 Kiuku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes 12.–13. gs. Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Kivki, "Jāņkrasti"
Kiuku ezera D krastā pie Marimonta
Latgale
9206 Valdnieka vārti Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II ceturksnis Ludzas novads, Briģu pagasts;
Reiku pareizticīgo baznīcā
Latgale
9199 Reiku pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1857. Ludzas novads, Briģu pagasts;
Latgale
9194 Birkineļu luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1830. Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts;
Birkineļu kapsēta
Latgale
9193 Babru muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Babri;
"Babri"
Latgale
9187 Višķu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1908.-1925. Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2A;
Latgale
9186 Riku dzimtas kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.I.p. Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
Rikavas kapos
Latgale
9178 Viļānu muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs., 19.gs., 20.gs. 20.g. Viļānu novads, Viļāni, Brīvības iela 34;
Latgale
9160 Malnavas muižas klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. I p. Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Kļavu iela 17;
Latgale
9158 Pušmucovas katoļu baznīca ar žogu un vārtiem Arhitektūra Valsts nozīmes 1850.–1852. Ciblas novads, Pušmucovas pagasts, Pušmucova;
"Pušmucovas baznīca"
Latgale
9156 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1864., 1903.–1904. Ludzas novads, Ludza, Baznīcas iela 54A;
Latgale
9152 Balvu kultūras nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1954. Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 61;
Latgale
9145 Patmaļu kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 1850., 1884. Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Patmaļi;
Latgale
9120 Piemineklis Daugavpils cietokšņa celtniecībai Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 1810.–1912. Daugavpils, Komandanta iela 6;
Daugavpils cietoksnis
Latgale
9119 Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās) Māksla Valsts nozīmes 1956. Daugavpils, Vienības iela 13;
Daugavpils Universitāte
Latgale
9118 Kāpnes Māksla Valsts nozīmes 19.gs. I p. Daugavpils, Komandanta iela 7;
Latgale
9092 Obelisks "Krusta nesējs" Arhitektūra Vietējās nozīmes 1825. Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi;
Latgale
9091 Krucifiksa nojume Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. b./19.gs. s. Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi;
Latgale
9090 Kapela Arhitektūra Vietējās nozīmes 1806. Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi;
Latgale
9043 Andžu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Viduslaiki/ jaunie laiki Ludzas novads, Isnaudas pagasts, Andži;
"Sīļukalns", pie Sīļukalna mājām
Latgale
9041 Moskvinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. II p. Preiļu novads, Preiļu pagasts, Moskvina;
"Moskvinas vecticībnieku draudze"
Latgale
9024 Valaiņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes 5.–13. gs. Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts;
pie Valaiņiem
Latgale
9023 Grantiņu senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes 10.–12. gs. Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts;
pie Grantiņiem
Latgale
9022 Valaiņu apmetne un dobumakmens Arheoloģija Valsts nozīmes 11.–13. gs. Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts;
"Valaiņi", pie Valaiņiem
Latgale
9021 Slobodas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes 2300.–1500. g.p.m.ē. Ilūkstes novads, Dvietes pagasts;
Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie Viesītes ietekas Dvietes kanālā.
Latgale
9020 Grīvas ezera apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes 3400.–2300. g.p.m.ē. Ilūkstes novads, Dvietes pagasts;
Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie ietekas Grīvas (Skuķu) ezerā
Latgale
9017 Vaboles muižas apbūve ar parku Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs I.p., 20.gs. s. Daugavpils novads, Vaboles pagasts, Vabole;
Latgale
8986 Slutišku sādža Arhitektūra Valsts nozīmes 18./19.gs. Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Slutiški;
Latgale
8963 Vecsalienas muižas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1870. Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, Černovka;
"Červonkas pils"
Latgale
8958 Daugavpils skrošu rūpnīcas skrošu liešanas tornis un padziļinājuma aka Industriālais Valsts nozīmes 1886.-1911. Daugavpils, Varšavas iela 28;
Latgale
8954 Jaundomes muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.s. Dagdas novads, Ezernieku pagasts;
"Jaundomes muiža"
Latgale
8948 Ludzas Lielā sinagoga Arhitektūra Valsts nozīmes 1800., 19.gs. II.p. Ludzas novads, Ludza, 1. maija iela 30;
Latgale
8934 Undrukānu senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes I.g.t.p.m.ē. - m.ē.I.g.t.s. - 12.gs. Krāslavas novads, Izvaltas pagasts; Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts;
pie Undrukāniem
Latgale
8922 Kalvānu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes 13.-15.gs. Preiļu novads, Pelēču pagasts;
Novoseļjes kapsētā starp Limankas un Pelēču ezeriem
Latgale
8921 Robežnieku pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes I g.t.p.m.ē. - m.ē. I g.t. 1.puse Daugavpils novads, Demenes pagasts;
Riču ezera ziemeļrietumu galā pie bij. Robežniekiem
Latgale
8900 Zemnieku sēta (bij. skola) "Osīši" Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs./20.gs. s., 1910. Rēzeknes novads, Dricānu pagasts;
Latgale
8888 Foļvarkas (Foļvarovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Arhitektūra Valsts nozīmes 1910. Aglonas novads, Kastuļinas pagasts, Foļvarka;
Latgale
8787 Aizkalnes pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1904. Preiļu novads, Aizkalnes pagasts, Aizkalne;
Aizkalnes pareizticīgo baznīca
Latgale
8763 Salnavas katoļu kapela Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.b. Kārsavas novads, Salnavas pagasts, Salnava;
Latgale