Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Reģions = Zemgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9277 Atašienes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes m.ē. 5.–8. gs. Krustpils novads, Atašienes pagasts
starp Troškām un Putniņiem
Zemgale
9273 Vecmēmeles muižas kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.1. puse; 19. gs.70. – 80. gadi Neretas novads, Mazzalves pagasts, "Vecmēmele 1"
Zemgale
9269 Ķauķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes 1.–17.gs. Auces novads, Ukru pagasts
pie bij.Ķauķiem
Zemgale
9268 Latvijas atbrīvošanas karā kritušo karavīru piemiņas vieta pie bijušās Skuju skolas Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919. Ozolnieku novads, Cenu pagasts
pie bijušās Skuju skolas
Zemgale
9261 Nacionālo Partizānu piemiņas vieta Īlē Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1949. Dobeles novads, Zebrenes pagasts, "Īles partizānu bunkurs"
Zemgale
9259 Latvijas pirmā Ministru prezidenta K. Ulmaņa dzimto māju vieta "Pikšas" Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1877., 1990.–1998. Dobeles novads, Bērzes pagasts, "Pikšu muzejs"
Zemgale
9256 Vanagu (Rakanu) viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes 17. gs. Vecumnieku novads, Skaistkalnes pagasts, "Vanagi"
Zemgale
9234 Iecavas Brīvības piemineklis Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919., 1936. Iecavas novads
Iecavas parks
Zemgale
9223 Dzejnieku E. Virzas un E. Stērstes mājas "Billītes" Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1936.–1976. Ozolnieku novads, Salgales pagasts
"Billītes"
Zemgale
9217 Strūves ģeodēziskā loka punkts "Daborkalns" Industriālais Valsts nozīmes 1824. Salas novads, Sēlpils pagasts;
Taborkalns
Zemgale
9175 Rundāles viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes 16.–17. gs. Rundāles novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle;
"Rundāles pils", Rundāles pils muzeja teritorijā
Zemgale
9172 Mācītājmāja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. I p. Bauskas novads, Bauska, Rīgas iela 13;
Zemgale
9171 Bauskas Sv. Georgija pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1881. Bauskas novads, Bauska, Uzvaras iela 5;
Zemgale
9170 Kapa piemineklis Ceru ģimenei Māksla Vietējās nozīmes 1936. Jēkabpils, Kapu iela 2;
Jēkabpils pilsētas kapos
Zemgale
9167 Jonužu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes 17.–18. gs. Neretas novads, Pilskalnes pagasts;
pie Jonužiem
Zemgale
9165 Dambīšu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Vidējais dzelzs laikmets, viduslaiki Jelgavas novads, Vilces pagasts;
Pie Švīpiņiem (Dambīšiem)
Zemgale
9116 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1808. Jēkabpils, Brīvības iela 125A;
Zemgale
9115 Jēkabpils luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1769.–1807. Jēkabpils, Brīvības iela 123;
Zemgale
9114 Aizsargu nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1935.–1936. Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3;
Zemgale
9101 Ozolaines katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1861.–1864. Bauskas novads, Vecsaules pagasts;
"Ozolītes"
Zemgale
9100 Janču katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1931. Bauskas novads, Dāviņu pagasts;
"Janču baznīca"
Zemgale
8998 Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē Industriālais Valsts nozīmes 1919.–1972. Viesītes novads, Viesītes pagasts;
Viesīte
Zemgale
8987 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. v., 1888.g. Jaunjelgavas novads, Jaunjelgava, Jelgavas iela 45;
Zemgale
8984 Strūves ģeodēziskā loka punkts "Bristene" ar lauka observatoriju Industriālais Valsts nozīmes 1826.-1828. Jaunjelgavas novads, Seces pagasts;
Zemgale
8983 Strūves ģeodēziskā loka punkts "Arbidāni" Industriālais Valsts nozīmes 1828 Salas novads, Sēlpils pagasts;
Zemgale
8976 Baznīcēnu soli (35) Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8975 Ērģeļu prospekts Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8974 Ērģeļu luktas Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. II p. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8973 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8972 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. III cet. Jelgava, Jāņa iela 1;
Jelgavas Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Zemgale
8947 Iršu muižas vācu kolonijas saimniecība Nr.18, tagad zemnieku sēta "Nomaļi" Arhitektūra Valsts nozīmes 1892., 19.gs.b. Kokneses novads, Iršu pagasts;
"Nomaļi"
Zemgale
8944 Valles luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1781.-1785., 1874. Vecumnieku novads, Valles pagasts, Valle;
Zemgale
8918 Baznīcas iekārta Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. 60.g. Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga;
Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca
Zemgale
8914 Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1865.-1866. Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga;
Zemgale
8905 Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1937. Krustpils novads, Atašienes pagasts, Atašiene;
Zemgale
8898 Asares luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1820.-1823. Aknīstes novads, Asares pagasts, Asare;
"Betānija"
Zemgale
8887 Sunākstes luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Vietējās nozīmes 1827.-1829. Viesītes novads, Viesītes pagasts;
Ģederti
Zemgale
8843 Odzienas muižas pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs.b., 19.gs. 60.g. Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts;
Zemgale
8820 Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie Batariem Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919. Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts;
Zemgale
8780 Vecbebru muižas apbūve ar parku Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. I.p., 20.gs.s. Kokneses novads, Bebru pagasts, Vecbebri;
Vecbebru muižā
Zemgale