Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Nosaukums = kakarviešu

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1969 Kakarviešu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Kakarvīši;
Latgale
1968 Kakarviešu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Kakarvīši;
Latgale