Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Mākoņkalna pagasts

Nosaukums = Volkenbergas

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5832 Volkenbergas (Mākoņkalna) pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 1250. -1252. Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;
starp Ļipuškiem un Vēveriem
Latgale
2024 Padebešu kalna (Mākoņkalna, Volkenbergas) viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;
starp Ļipuškiem un Vēveriem
Latgale