Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Aktīvs = 1

Adrese = Viļānu pagasts

Nosaukums = Trūpu

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2069 Trūpu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļānu novads, Viļānu pagasts, Trūpi;
Latgale
2068 Trūpu Velna akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes Viļānu novads, Viļānu pagasts, Trūpi;
Latgale