Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Tipoloģiskā Grupa = Māksla

Aktīvs = 1

Adrese = Pušas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
4174 Sānu altāri (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Pušas katoļu baznīcā
Latgale
4170 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 20.gs.Ic. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Pušas katoļu baznīcā
Latgale
4169 Altāris ar gleznu Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. 19.gs. Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;
Pušas katoļu baznīcā
Latgale