Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Tipoloģiskā Grupa = Māksla

Aktīvs = 1

Adrese = Šķaunes pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
3517 Vitrāža Māksla Valsts nozīmes 19.gs.IIp. Krāslavas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune;
Landskoronas katoļu baznīcā
Latgale
3513 Altāris Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Krāslavas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune;
Landskoronas katoļu baznīcā
Latgale