Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Tipoloģiskā Grupa = Arhitektūra

Aktīvs = 1

Adrese = Stoļerovas pagasts

Reģions = Latgale

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5872 Žogs ar vārtiem Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova;
Latgale
5871 Stoļerovas katoļu kapela Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova;
Latgale