Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Zvārtavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2409 Tiliku Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
pie Tilikām
Vidzeme
2408 Putru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
pie Palmām, bij. Putras muižā
Vidzeme
2407 Buliņu viduslaiku kapsēta (Baznīcas vieta) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
pie Buliņiem
Vidzeme
2404 Eļmu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
pie bij. Eļmiem, starp Aizupjiem un Duckiem
Vidzeme
2403 Bedņu Svētā liepa - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
pie Bedņiem
Vidzeme
2402 Lācīšu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
700 m DR no bij. Lācīšiem
Vidzeme