Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Zlēku pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2599 Valleskalns - pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Raganas upes ietekas Ventā
Kurzeme
2597 Jāņkalna viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Pankšciema Puniem
Kurzeme
2596 Lāmu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Lamiķiem
Kurzeme
2590 Ēčkalna senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Ēčkalniem
Kurzeme
2587 Abavmuižas kulta akmens Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
Abavmuižas kapsētā
Kurzeme