Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ziru pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8846 Sembu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes 12.-15.gs. Ventspils novads, Ziru pagasts;
pie Sembas mājām
Kurzeme
2585 Sises apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ziru pagasts;
Sisē Užavas upes krastā
Kurzeme
2582 Landžarāju viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ziru pagasts;
pie bij. Landžarāju kapsētas
Kurzeme