Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ziemera pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2725 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b.- 19. gs. v. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2724 Pagrabs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2723 Ūdenstornis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2722 Stallis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2721 Rija Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2720 Magazīna Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2719 Lielā kūts ar uzbrauktuvi Arhitektūra Vietējās nozīmes 1823., 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2718 Kūtis (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b., 20. gs. 2.c. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2717 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2716 Kambaris Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2715 Kalpu mājas (3) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2714 Kalpotāju māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2713 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2712 Mežkunga un mežsarga dzīvojamās mājas (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
233 Zamanu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Zamaniem pie Vaidavas upes tilta
Vidzeme
231 Semeiku senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Semeikām
Vidzeme
230 Kalnmeijeru senkapi (Miroņkalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Kalnmeijeriem un Niedrītēm
Vidzeme