Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Zemītes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2336 Oļu (Ūļu) viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Tukuma novads, Zemītes pagasts;
pie Ūļām
Rīga
2335 Lauciņu Elka kalns - senkapi un kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Tukuma novads, Zemītes pagasts;
pie Lauciņiem
Rīga