Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Zeltiņu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2823 Zeltiņu muižas krogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņu muižā
Vidzeme
2822 Stallis - kučiera māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņu muižā
Vidzeme
2821 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņu muižā
Vidzeme
2820 Zeltiņu muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b., 19. gs. s. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņu muižā
Vidzeme
2819 Zvana krēsls Arhitektūra Vietējās nozīmes 1869. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņu kapu kapličā
Vidzeme
2818 Zeltiņu kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 1869. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņu kapos
Vidzeme
2817 Zeltiņu luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1823. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņos
Vidzeme
228 Zeltiņu baznīcas kalns (Vecbaznīcas kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņos
Vidzeme