Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vilpulkas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2514 Lejaszasu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Vilpulkas pagasts;
pie Lejaszasām
Vidzeme
2513 Bērziņu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Vilpulkas pagasts;
pie Bērziņiem
Vidzeme