Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vijciema pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2400 Pauklīšu viduslaiku kapsēta (Miklāva, Baznīcas kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Vijciema pagasts;
pie Pauklīšiem vecā Smiltenes - Valkas lielceļa malā
Vidzeme
2397 Mādzīnas purva akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Vijciema pagasts;
Mādzīnas purvā pie Bārzdiņiem
Vidzeme