Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vidrižu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1498 Upesleju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Upeslejām
Rīga
1497 Rijnieku Zviedru kapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Rijniekiem, Raganas - Limbažu šosejas kreisajā pusē
Rīga
1496 Laļļu senkapi (Miroņu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Laļļiem
Rīga
1495 Kaķu dobumakmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Kaķiem
Rīga
1494 Elku kalniņš (Jāņa kalniņš, Upuru kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
Igates krejotavas teritorijā
Rīga