Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Veselavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
629 Veselavas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Veselavas pagasts;
pie Veselavas kapsētas
Vidzeme
627 Silabulu Velnakmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Veselavas pagasts;
pie Silabulēm
Vidzeme
626 Lielpintuļu senkapi (Bērzu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Veselavas pagasts;
pie Lielpintuļiem (Lielkājām)
Vidzeme