Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ventspils,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8953 Tirdzniecības skola, tagad mācību iestāde Arhitektūra Vietējās nozīmes 1912. Ventspils, Saules iela 15;
Kurzeme
8952 Ventspils pamatskola, tagad mācību iestāde Arhitektūra Vietējās nozīmes 1925.-1928. Ventspils, Saules iela 37;
Kurzeme
8951 Ventspils ģimnāzija Arhitektūra Vietējās nozīmes 1911.-1912. Ventspils, Kuldīgas iela 1;
Kurzeme
8811 Ventspils Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1901. Ventspils, Plosta iela 10;
Kurzeme
6931 Noliktava Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs.v. Ventspils, Jāņa iela 17;
Kurzeme
2518 Senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Ventspils, Kuldīgas iela 18;
pagalmā
Kurzeme