Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vecpiebalgas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8716 Silakrogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. 2.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
"Silakrogs"
Vidzeme
625 Vecpiebalgas baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalga;
centrā ap baznīcu
Vidzeme
622 Žvirbuļu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Žvirbuļiem
Vidzeme
617 Ragaiņu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Ragaiņiem
Vidzeme
616 Tauna apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Purgaiļiem
Vidzeme
615 Purgaiļu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Purgaiļiem
Vidzeme
614 Mietiņu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Mietiņiem
Vidzeme
612 Veckaupēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Lejaskaupēniem
Vidzeme
609 Kalnaraskumu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Kalnaraskumiem
Vidzeme
608 Viduskaibēnu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Kalna Kaibēniem
Vidzeme
607 Jaunvīļumu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Jaunvīļumiem
Vidzeme
605 Jaunmietiņu viduslaiku kapsēta (Kauliņu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Jaunmietiņiem
Vidzeme
602 Raskumu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Bērziņiem (bij. Raskumiem)
Vidzeme