Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Veclaicenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2815 Veclaicenes pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1892. Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
Veclaicenē
Vidzeme
219 Radziņu senkapi (Kapenes) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Pūpoliem un Radziņiem
Vidzeme
217 Jāņkalnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Jāņkalniem
Vidzeme
214 Dimantu Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Dimantiem (Mauliņiem)
Vidzeme
213 Maskaļu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie bij. Maskaļiem (Mazkalniem)
Vidzeme