Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vandzenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8988 Iģenes muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18.gs. III cet., 19.gs. II p. Talsu novads, Vandzenes pagasts;
Kurzeme
2282 Tīrumu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Vandzenes pagasts, Uguņciems;
pie Tīrumiem
Kurzeme
2281 Basu Vilkatu akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Vandzenes pagasts, Uguņciems;
pie bij. Basēm
Kurzeme
2280 Krauju Lielais akmens - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Vandzenes pagasts;
pie bij. Kraujām
Kurzeme
2279 Mantinieku senkapi (Druviņu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Vandzenes pagasts;
D Mantiniekiem
Kurzeme