Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Valdgales pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6791 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Valdgales pagasts;
Valdgales muižā
Kurzeme
6790 Dārznieka un kučiera māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Valdgales pagasts;
Valdgales muižā
Kurzeme
2278 Lauksargu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Valdgales pagasts;
pie Ģibzdes, Lauksargu mežniecības 154. kv.
Kurzeme