Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Valdemārpils

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8535 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19./20.gs. Talsu novads, Valdemārpils;
Ārlavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
8534 Ērģeļu luktas Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Talsu novads, Valdemārpils;
Ārlavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
8533 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 1856. Talsu novads, Valdemārpils;
Ārlavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
8531 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Talsu novads, Valdemārpils;
Ārlavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
6786 Palīgēkas (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 18./20. gs. Talsu novads, Valdemārpils, Ezera iela 1;
Kurzeme
6785 Sinagoga Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. Talsu novads, Valdemārpils, Ezera iela 1;
Kurzeme