Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vaives pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
628 Vengāru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Vengārēm
Vidzeme
601 Veitu senkapi I, II, III Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Veitiem
Vidzeme
600 Veclejas Daudziešu viduslaiku kapsēta (Mēra kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Veclejas Daudziešiem
Vidzeme
597 Kalnamieriņu viduslaiku kapsēta (Kungu kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Kalnamieriņiem
Vidzeme
596 Kalauzu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Kalnakalauzām
Vidzeme
595 Kalauzu viduslaiku kapsēta (Priežu kalniņš, Miroņu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Kalauzām
Vidzeme
594 Jaunītes viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Jaunītēm
Vidzeme