Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vaidavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2502 Stoķu Svētavots - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
starp Stoķiem un Līgotājiem, blakus Kalēja alai
Vidzeme
2501 Vindēnu senkapi (Krāsmatas) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie Vindēniem
Vidzeme
2499 Telmēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie Telmēniem
Vidzeme