Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vīksnas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2881 Mežariju vējdzirnavas Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Balvu novads, Vīksnas pagasts, Mežārija;
Latgale
2880 Vīksnas pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Balvu novads, Vīksnas pagasts, Vīksna;
Latgale
306 Kačupes senkapi (Bābu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts;
pie Kačupes kapsētas un Pintuļiem
Latgale
305 Derdziņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts;
pie Derdziņu kapsētas un Andžiem
Latgale
303 Aizezeres senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts, Aizezere;
Latgale