Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ugāles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2595 Lamiķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Lamiķiem
Kurzeme
2567 Rāpatu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts, Rāpati;
starp bij. Kliediņiem un Baložiem
Kurzeme
2565 Sirgumu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Sirgummuižas
Kurzeme
2564 Sirgumu ciema vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Sirgummuižas
Kurzeme
2563 Pilsgaļu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Pilsgaļiem
Kurzeme
2562 Muliku Kapu kalns - viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Mulikiem
Kurzeme
2561 Muižkalnu viduslaiku kapsēta (Ģenerāļkalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Muižkalniem
Kurzeme
2560 Laukgaļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Laukgaļiem
Kurzeme
2558 Košķēnu apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Košķēniem, pie Engures upes iztekas no Usmas ezera
Kurzeme
2556 Modmuižas apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie bij. Modmuižas
Kurzeme
2554 Māteru apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie bij. Mātermuižas
Kurzeme
2553 Ceriņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie bij. Ceriņiem un Apsēniem
Kurzeme