Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Trikātas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2393 Trikātas Zviedru saliņa - viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Trikātas pagasts;
Trikātas pilsdrupu tuvumā
Vidzeme
2391 Lūsu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Trikātas pagasts;
pie Lūsiem
Vidzeme
2389 Ķikutu senkapi (Jāņa, Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes Valmieras novads, Trikātas pagasts;
pie Ķikutiem
Vidzeme