Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Trapenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2809 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Apes novads, Trapenes pagasts;
Bormaņmuižā
Vidzeme
2808 Stallis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Apes novads, Trapenes pagasts;
Bormaņmuižā
Vidzeme
2807 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b., 19. gs. b., 20. gs. s. Apes novads, Trapenes pagasts;
Bormaņmuižā
Vidzeme
2806 Bormaņmuižas (Trapenes) apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b., 19. gs. 1.p., 20. gs. s. Apes novads, Trapenes pagasts;
Bormaņmuižā
Vidzeme
210 Naugrubu Tinābele - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Trapenes pagasts;
pie Naugrubiem
Vidzeme
209 Naugrubu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Trapenes pagasts;
pie Naugrubiem
Vidzeme