Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Tilžas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2868 Tilžas vecais luterāņu draudzes nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1902. Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža;
Latgale
2866 Tilžas draudzes skola, vēlāk pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1895. Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža;
Latgale
2865 Tilžas (Kokorevas) luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1927. Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža;
Latgale
296 Doņikavas senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Tilžas pagasts;
Doņikavā
Latgale