Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Taurenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
592 Zaļkalnu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Zaļkalniem
Vidzeme
591 Jaunruntu viduslaiku kapsēta (Kauliņkalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Veclejruntēm
Vidzeme
590 Silenieku pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Sileniekiem
Vidzeme
587 Dunkupes viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie grantsbedrēm
Vidzeme
586 Gambu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Gambām
Vidzeme
584 Bērcēnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Bērcēniem
Vidzeme
583 Andrupu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Andrupiem
Vidzeme
582 Bānūžu Svētavots - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pļavā starp Bānūžu ezeru un Skujenes - Dzērbenes lielceļu
Vidzeme