Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Talsi,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8961 Talsu ģimnāzijas direktora A.Dreimaņa dzīvesvieta Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 1928. Talsu novads, Talsi, Saules iela 6;
Kurzeme
8529 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.b. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
8526 Kapa plāksne Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
8525 Ērģeļu prospekts Māksla Vietējās nozīmes 20.gs.s. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
8524 Kancele Māksla Vietējās nozīmes 19.gs.b. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme