Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Tārgales pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2552 Nabeļkalns - robežkalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Tārgales pagasts;
pie Nabeļiem
Kurzeme
2551 Tārgales baznīcas vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Tārgales pagasts;
pie Grantiņiem
Kurzeme
2549 Cīruļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Tārgales pagasts;
pie Cīruļiem
Kurzeme
2548 Lorumu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Tārgales pagasts;
pie bij. Lorumiem
Kurzeme
2547 Lielirbes senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Tārgales pagasts, Lielirbe;
pie Kalnupjiem
Kurzeme
2546 Mazgalenieku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Tārgales pagasts, Lielirbe;
pie bij. Mazgaleniekiem
Kurzeme