Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Straupes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
578 Baukalna viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
Valmieras - Rīgas šosejas labajā pusē pie Baukalniem
Vidzeme
573 Lapaiņu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Lapaiņiem
Vidzeme
571 Jāņkalnu viduslaiku kapsēta (Jāņa kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Jāņkalniem
Vidzeme
570 Imaku viduslaiku kapsēta (Kapsētas kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Imakām
Vidzeme
568 Eiķēnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Eiķēnu ezera
Vidzeme
567 Baukalna senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Batarejas kalna - pilskalna
Vidzeme
565 Lielstraupes baznīcas viduslaiku kapsēta ar krustakmeni Arheoloģija Vietējās nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
Lielstraupes pils parkā
Vidzeme