Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Smārdes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6836 Krogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekas dzirnavās
Rīga
6834 Ūdensdzirnavas Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekā
Rīga
2321 Sēravotu Veselības avots - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Tukuma novads, Smārdes pagasts;
pie Sēravotiem
Rīga