Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Skujenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9169 Ežu (Māļu) pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1872. Amatas novads, Skujenes pagasts;
"Māļu baznīca"
Vidzeme
9102 Skujenes luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1841., 1901. Amatas novads, Skujenes pagasts, Skujene;
"Skujenes baznīca"
Vidzeme
548 Skujenes baznīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts;
pie Skujenes luterāņu baznīcas
Vidzeme
547 Sišu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts;
pie Sišiem
Vidzeme
546 Māļu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts;
pie Māļiem
Vidzeme
545 Ķiberes senkapi (Ķiberes kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts;
pie Ķiberēm
Vidzeme
543 Drapmaņu Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts;
pie Drapmaņiem
Vidzeme