Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Skaņkalnes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2492 Upurala - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Skaņkalnes pagasts;
Salacas upes kreisajā krastā pie Skaņkalnes dārzniecības
Vidzeme
2490 Rūnu krustakmens Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Skaņkalnes pagasts;
pie Rūnām
Vidzeme
2489 Jaunvīkšēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Skaņkalnes pagasts;
pie Jaunvīkšēniem, pie Vīkšēnu pilskalna
Vidzeme