Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Saulkrasti,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9161 Neibādes peldu iestāde Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. b. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Ainažu iela 38;
Rīga
9159 Piemineklis Neibādes kūrorta dibinātājam Karlam fon Reiternam Māksla Vietējās nozīmes 1877. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Ainažu iela 42A;
Rīga
8936 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1895. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Rīgas iela 41;
Rīga
8733 Aka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1935. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Rīgas iela 41;
Rīga
8490 Neibādes mežsarga māja "Forstei" Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Alfrēda Kalniņa iela 10;
Rīga