Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Sarkaņu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9242 Sarkaņu pamatskolas ēkas (2) Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 1903.–2015. Madonas novads, Sarkaņu pagasts, Sarkaņi, Kalna iela 1
Madonas novads, Sarkaņu pagasts Sarkaņi, Kalna iela 2
Vidzeme
1802 Jaunzemju Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
starp Kaļviem un Jaunzemjiem
Vidzeme
1799 Rēķu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
pie Rēķiem
Vidzeme
1796 Kalnapieterēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
pie Kalnapieterēniem
Vidzeme
1794 Doriņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
pie Doriņiem
Vidzeme
1791 Biksēres senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts, Biksēre;
pie bij. Rūpniekiem
Vidzeme