Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Salacgrīvas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6152 Zviedru ceļš Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Kuļļām
Rīga
1477 Cepļa vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Zvaigznēm
Rīga
1475 Kuiķuļu svētozolu birzs vieta - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Kuiķuļiem
Rīga
1473 Kilzumu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Kilzumiem, Svētupes kreisajā krastā
Rīga
1472 Priecumu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts;
pie bij. Priecumiem
Rīga