Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rugāju pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8320 Nagļu (Reibānu) kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.b. Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Madonas raj.robežas
Latgale
2863 Rugāju pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1913. Rugāju novads, Rugāju pagasts, Rugāji;
Latgale
2862 Rugāju pagasta valdes ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs.30.g. Rugāju novads, Rugāju pagasts, Rugāji;
Latgale
2861 Pokratas kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs.30.g. Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Rugāju - Tilžas ceļa
Latgale
2860 Andzelmas Limanānes sēta Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. -20. gs. Rugāju novads, Rugāju pagasts, Nagļi;
Latgale
2857 Annas Lužas sēta Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Rugāju novads, Rugāju pagasts, Baldones;
Latgale
2856 Anastāsijas Losānes sēta Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs.40.g. -20. gs. Rugāju novads, Rugāju pagasts, Baldones;
Latgale
2855 Zenona Čudarāna sēta Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. -20. gs. Rugāju novads, Rugāju pagasts, Baldones;
Latgale
292 Vēžu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Vēžiem
Latgale
288 Melnolīdumu viduslaiku kapsēta (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts, Melnlīdumi;
Vārnienas upes krastā
Latgale
287 Medņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts, Medņi;
pie Vārnienas upes tilta
Latgale
286 Sūra apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas
Latgale