Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rucavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9134 Zivju pārstrādes cehs Industriālais Vietējās nozīmes 1936. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape;
"Dzintarvēji"
Kurzeme
8700 Rucavas luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1872.-1874. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
Kurzeme
6123 Zemnieku sēta "Jūrkalni" Arhitektūra Vietējās nozīmes 20.gs.s. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape;
Papes Priediengala Jūrkalnos
Kurzeme
6122 Zemnieku sētas "Ezermaļi" dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1892. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape;
Papes Priediengala Ezermaļos
Kurzeme
6121 Zemnieku sēta "Boži" Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Papes Priediengals;
"Vecboži"
Kurzeme
6120 Zemnieku sēta "Agatnieki" Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape;
Papes Priediengala Agatniekos
Kurzeme
1416 Pūpes kapi - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Žīmantiem, Sventājas upes labajā krastā
Kurzeme
1415 Timbru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie bij. Timbriem
Kurzeme
1414 Pūcu kapi - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Rucavas slimnīcas
Kurzeme
1411 Balču senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Laipeniekiem, Sventājas upes labajā krastā
Kurzeme
1410 Gauru apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Klētniekiem
Kurzeme
1407 Geču senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Gečiem
Kurzeme
1406 Čukānu laukakmeņu žogs un apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Čukāniem
Kurzeme
1405 Dzintarnieku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Dzintarniekiem
Kurzeme
1404 Cibuku viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Cibukiem
Kurzeme
1402 Bakupu senkapi (Pēčkapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Bakupiem
Kurzeme
1400 Nidas senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Nida;
pie Miltiņiem
Kurzeme