Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rojas

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8842 Ģipkas luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1860., 20.gs.b. Talsu novads, Rojas pagasts, Ģipka;
Kurzeme
2254 Rojas senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Rojas pagasts, Roja;
pie zivju konservu kombināta
Kurzeme
2253 Tromeļa pils - viduslaiku nocietinājuma vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Rojas pagasts, Melnsils;
pie Kraujām
Kurzeme
2252 Baķu Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Rojas pagasts, Melnsils;
pie Baķiem
Kurzeme