Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rendas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9130 Rendas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem Arhitektūra Vietējās nozīmes 1786., 1887. Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Renda;
"Baznīca"
Kurzeme
8720 Usmas luterāņu baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1935.-1936. Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
"Usmas baznīca"
Kurzeme
1261 Sluju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
starp Slujām un bij. Novadniekiem
Kurzeme
1260 Zviedru senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Zviedriem
Kurzeme
1257 Kroju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Krojām
Kurzeme
1256 Goskalns - apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Jaundambjiem un Lejastiezumiem
Kurzeme
1255 Mordaiķu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Avotniekiem
Kurzeme
1253 Mantas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
Abavas upes labajā krastā pretim Būdniekiem
Kurzeme