Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rencēnu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8679 Klēts ("Baltā klēts") Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.1.p. Valmieras novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Sauliešu klēts"
Vidzeme
8678 Spirta brūzis Arhitektūra Vietējās nozīmes 1891.g. Valmieras novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Liepiņas 2"
Vidzeme
8677 Pārvaldnieka māja ("Ratūzis") Arhitektūra Vietējās nozīmes 19.gs.1.p. Valmieras novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Saulieši-1"
Vidzeme
8676 Jaunā pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 1886.g. Valmieras novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Saulieši"
Vidzeme
2481 Zeltu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Zeltiem
Vidzeme
2480 Vecdambīšu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Vecdambīšiem
Vidzeme
2479 Skābumu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Skābumiem
Vidzeme
2477 Gaidu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Gaidām
Vidzeme
2476 Duņķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Duņķiem
Vidzeme
2475 Dravnieku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Dravniekiem
Vidzeme
2474 Deļu viduslaiku kapsēta ar 2 krustakmeņiem Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Deļiem
Vidzeme
2473 Ārgaļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Ārgaļiem
Vidzeme