Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rūjiena,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9151 Rūjienas pilsētas valdes nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1935.–1936. Rūjienas novads, Rūjiena, Raiņa iela 3;
Vidzeme
9137 Dzīvojamā ēka, vēlāk slimnīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 20.gs. s., 1939. Rūjienas novads, Rūjiena, Valdemāra iela 26;
Vidzeme