Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Puzes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2544 Purmaļu senkapi (Pingāļu kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Puzes pagasts;
pie Purmaļiem
Kurzeme
2543 Strīķu senkapi (Kapu kalns, Kapenes) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Puzes pagasts;
pie Mūrniekiem
Kurzeme
2542 Buču viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Puzes pagasts;
pie Kraujām
Kurzeme
2541 Kapšu senkapi (Mušīteru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Puzes pagasts;
pie Kapšiem
Kurzeme
2540 Jaunviecīšu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Puzes pagasts;
pie Jaunviecīšiem
Kurzeme
2539 Lejaskroga senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Puzes pagasts;
pie Ķesteriem
Kurzeme